Zděnek Josef

Zděnek Josef

Správce
Kly
Tel.: 773 189 487, E-mail: jo.zd@seznam.cz

Členem tohoto klubu jsem od r.2010, Před přijetím do klubu jsme společně se Zdeňkem ZAMRZLOU na střelnici
pár let takzvaně vypomáhali při údržbě na střelnici (sekání trávy, úklid, atd.) a potom jsme se stali členy.